Vuokraussäännöt

1. Vuokraamme seuran Vaskiluodossa sijaitsevaa kerhotalon/saunan kokouksiin ja rauhallisiin juhliin. Maksimikapasiteetti on 25 osallistujaa.

2. Kerhotaloa varattaessa ilmoitetaan laskutustiedot sekä varaajan yhteystiedot. Vuokraaja tulee ollavähintään 20 vuotta täyttänyt. Kerhotalon vuokraaja on henkilökohtaisesti vastuussa huoneiston kunnostasekä mahdollisten mukana olevien henkilöiden käyttäytymisestä. Mikäli vuokraaja ei itse pääsehenkilökohtaisesti kerhotalolle, hän ei saa luovuttaa avaimia toiselle osapuolelle. Vuokraajan pitää ollakoko tilaisuuden ajan paikalla valvomassa. Vuokratuissa tiloissa tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti.

3. Maksu ja peruutusehdot
• Asiakas saa laskun, jonka maksuaika on 7 vuorokautta.

• Peruutuksen tapahtuessa
- Yli 14 vrk ennen vuokrausta ei veloiteta mitään

- 14-7 vrk ennen vuokrausta veloitetaan 50% hinnasta.

- 7 vrk ennen vuokrausta veloitetaan koko hinta.

- Myöhemmin tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä.

• Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) ABC voi perua varauksen ilmankorvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summatakaisin kokonaisuudessaan.

4. Kerhotalon avaimen saa kuittausta vastaan erikseen ilmoitettavasta paikasta. Jos avain katoaa, vuokraajamaksaa lukkojen uudelleensarjoituksesta.

5. Laitteiden käyttöohjeisiin on tutustuttava vahinkojen välttämiseksi; ohjeet ovat esillä huoneistossa.

6. Vuokraaja vastaa siitä, että kerhotalo on käytön jälkeen moitteettoman siisti seuraavaa asiakasta varten:

• Huonekalujen on oltava omilla paikoillaan. Kiinteistön irtaimistoa (esim. tauluja ja koriste-esineitä) ei saasiirtää.
• Astiat pestyinä omilla paikoillaan

• Ikkunat ja ovet suljettuna
• Vuokraajan tuomat tavarat on vietävä pois tilaisuuden päätyttyä
• Roskat vietävä sekajäteastiaan
• Tyhjät pullot on vietävä mennessään. Pullot eivät kuulu sekajäteastiaan

• Valot ja muu elektroniikka on sammutettu
• Lattia imuroitu ja pöydät pyyhitty

7. Laiminlyönneistä johtuvat siivous- ja muut mahdolliset kulut laskutetaan erikseen todellisten kulujenmukaan (lisäksi mahdollisen peruuntuvan tilaisuuden korvaus). Vuokraaja vastaa myös aiheutettujenvahinkojen korjauskuluista

8. Tilaisuuden jälkeen ehdottoman tärkeää on sulkea ikkunat (myös ikkunasuoja) ja lukita ulko-oven myösturvalukolla. Jos poltatte tulisijassa, ette saa poistua ennen kuin tuli on täysin sammunut.

9. Vuokraaja on ilmoitus velvollinen huoneiston hoitajalle kaikista huoneistossa tapahtuvista vahingoista. Vuokraaja vastaa myös aiheutettujen vahinkojen korjauskuluista. Vuokraajalla ei ole oikeutta mennä kerhotalon lukittuihin tiloihin eikä avata lukossa olevia kaappeja.

11. Vuokraajan käytössä ovat stereo, TV, kiinteä valkokangas, jääkaappi, keittiö, kaasugrilli.

12. Vuokraaja ei vastaa vuokralaisen huoneistoon jättämistä tavaroista.

13. ABC ei ole arvonlisäverovelvollinen.
14. Kerhotalosta on poistuttava vuokra-ajan päätyttyä välittömästi klo 12 seuraavana päivänä

Hyresregler

1. Vi hyr klubbhuset/bastun i Vasklot för möten och lugna fester. Maximal kapacitet är 25 personer.

2. Vid bokning av klubbhuset ska faktureringsuppgifter samt kontaktuppgifter till hyresgästen anges. Denne ska vara minst 20 år gammal. Hyresgästen är personligen ansvarig för klubbhuset skick och beteendet hos övriga gäster. Om hyresgästen inte personligen är på plats vid klubbhuset får hen inte lämna över nycklarna till någon annan. Hyresgästen måste vara på plats för att övervaka under hela evenemanget. Klubbhuset ska hanteras i enlighet med god sed.

3. Betalning och avboknings regler:
• Hyresgästen får en faktura med en betalningstid på 7 dagar.

- Vid avbokning över 14 dagar före hyres datumet debiteras ingenting

- Vid avbokning 14-7 dagar debiteras 50% av priset

- Vid avbokning mindre än 7 dagar debiteras hela priset.

• På grund av force majeure (t ex. vattenskada, brand eller skadegörelse) kan ABC avboka reservationen utan ansvar innan bokningens början. Hyresgästen har då rätt till full återbetalning av det inbetalda beloppet.

4. Nyckeln till klubbhuset kan erhållas mot bekräftelse på en plats som specificeras. Om nyckeln försvinnerbetalar hyresgästen för nya lås, nycklar samt monteringskostnader.

5. Instruktioner för utrustningen måste läsas för att undvika skador; dessa finns i en mapp i klubbhuset.

6. Hyresgästen ansvarar för att klubbhuset/fastigheten är i perfekt skick efter användning:

• Möbler ska vara på sin givna plats t ex tavlor och prydnadsföremål får inte flyttas.

• Kärl och bestick ska vara diskade och på sin plats
• Fönster och dörrar stängda
• Saker som hyresgästen medfört måste avlägsnas i slutet av hyrestiden

• Släng avfall i en behållare för brännbart avfall
• Tomma flaskor och burkar måste tas bort. Flaskor och burkar får inte läggas i avfallsbehållaren förbrännbart.
• Belysningen och annan elektronik är avstängda
• Dammsug golvet och torka av borden

7. Städning och andra eventuella kostnader på grund av vårdslöshet faktureras separat från hyrestagarenenligt de faktiska kostnaderna (därutöver eventuell ersättning för utebliven hyra för kommande bokningarsom måste inställas). Hyresgästen står för reparationskostnaderna för skador som uppstått

8 . Efter användning av klubbhuset är det nödvändigt att låsa fönstren (inklusive fönsterskyddet med lås)samt lås att även låsa ytterdörren med dubbla lås. Om ni eldar i öppna spisen får ni inte avlägsna er föreelden helt brunnit ut.

9. Hyresgästen är skyldig att meddela ABC:s kontaktperson om alla skador som uppstått i klubbhuset.Hyresgästen står även för kostnaderna för att reparera de skador som uppstått. Hyresgästen har inte rätt att gå in i klubbhusets låsta utrymmen eller öppna låsta skåp.
11. Hyresgästen har till sitt förfogande stereo, TV, fast skärm, kylskåp, kök, gasolgrill.
12. Hyresvärden ansvarar inte för de saker som hyresgästen lämnar kvar i klubbhuset.
13. ABC är inte momspliktiga.
14. Klubbhuset ska lämnas omedelbart efter hyrestidens utgång dvs kl 12.00 följande dag.